Inici   >   Tecnologies   >   Robòtica i fabricació avançada

TECNOLOGIES HABILITADORES

Robòtica i fabricació avançada

La robòtica i la fabricació avançada són dos camps de la tecnologia que estan en constant evolució i tenen un gran impacte en la indústria i en la societat en general. La robòtica es refereix a l’ús de robots per a fer tasques de manera automatitzada, mentre que, la fabricació avançada, d’altra banda, permet la producció ràpida i precisa de peces i components mitjançant l’ús de tecnologies com la impressió 3D i la mecanització per control numèric. Això ha revolucionat la manera en què es produeixen i dissenyen productes, ja que permet una major flexibilitat i personalització.

DISSENY

Disciplina que se centra en el desenvolupament i la producció de robots i sistemes d’automatització. El disseny de robòtica involucra el desenvolupament dels sistemes de control i la integració dels diferents components que conformen a un robot, com ara el programari, els motors, els sensors i l’estructura mecànica. També s’inclou la planificació i programació de les tasques que realitzarà el robot, i l’avaluació del seu rendiment i eficiència.

AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES

Tècnica que consisteix a programar una sèrie d’instruccions perquè una computadora o una màquina realitze de manera automàtica una tasca que, d’una altra manera, requeriria intervenció humana. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de programari especialitzat, llenguatges de programació o simplement configurant una seqüència de passos en una aplicació. L’automatització de tasques és molt útil en molts camps, ja que permet estalviar temps i esforç en fer tasques repetitives o que requereixen precisió. A més, en eliminar la necessitat d’intervenció humana, es redueix la possibilitat d’errors i es millora l’eficiència en general.

ROBOTS COL·LABORATIUS

Tipus de robots dissenyats per a treballar juntament amb els éssers humans en un entorn compartit. Aquests robots són capaços de detectar i evitar obstacles i moviments inesperats, la qual cosa els permet treballar al costat dels humans sense posar en risc la seua seguretat.

ROBÒTICA INDUSTRIAL

Rama de l’enginyeria que s’encarrega del disseny, desenvolupament i aplicació de robots en l’àmbit industrial. Se utilitzen principalment en la indústria manufacturera per a millorar l’eficiència i la precisió en la producció. Els robots industrials es controlen mitjançant programació i poden ser configurats per a realitzar una àmplia varietat de tasques. A més, estan dissenyats per a treballar en entorns perillosos o insalubres, protegint els treballadors humans de situacions potencialment perilloses.

ROBÒTICA EN SALUT

Rama de la robòtica que s’utilitza en el camp de l’atenció mèdica i la salut. Els robots en salut poden realitzar una àmplia varietat de tasques, incloent-hi la realització d’exàmens i procediments mèdics, el transport de medicaments i subministraments mèdics i la realització de tasques repetitives i perilloses. Un dels principals beneficis de la robòtica en salut és la millora de la precisió i l’eficiència en el tractament dels pacients. Els robots poden fer tasques de manera ràpida i precisa, eliminant la possibilitat d’errors humans i reduint el temps necessari per a completar unes certes tasques.

FABRICACIÓ ADDITIVA

Procés de producció que utilitza tecnologies d’impressió 3D per a crear objectes tridimensionals mitjançant l’addició successiva de capes de material. Aquesta tècnica s’oposa a la fabricació sustractiva, que implica l’eliminació de material per a donar forma a un objecte. Una dels principals avantatges de la fabricació additiva és que permet la producció de peces i objectes personalitzats sense la necessitat de motles o eines especials, la qual cosa redueix el temps i el cost de producció.

ELECTRÒNICA AVANÇADA

Rama de l’enginyeria que es centra en el desenvolupament i aplicació de tecnologies electròniques avançades en la indústria, la ciència i la tecnologia. Aquestes tecnologies inclouen components electrònics i sistemes més complexos, com a dispositius de processament de senyals, circuits integrats i sistemes de control. Els avanços en l’electrònica avançada han permès la creació de dispositius i sistemes més xicotets, més ràpids i precisos, la qual cosa ha impulsat el desenvolupament de noves tecnologies i aplicacions.