INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del responsable del tractament de dades:

INSTITUT TECNOLÒGIC D’INFORMÀTICA (ITI)
G96278734
Camí de Vera s/n; Edifici 8G, Accés B, 4a Planta. 46022 València
963 87 70 69

Centre Tecnològic privat dedicat a la Investigació, Desenvolupament i Innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), pertanyent a la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) i a la Federació Espanyola de Centres Tecnològics (FEDIT). Desenvolupament de projectes tecnològics i I+D+I.

Quines dades personals tractem?

Tractem les teues dades en el marc de la seua navegació per la nostra web, contacte a través d’e-mail o els formularis de contacte o enviament d’informació inclosos en ella.

Durant la navegació de la persona usuària per la nostra pàgina web podrem tractar dades personals de les següents categories:

  • Dades identificatives i de navegació (nom, cognoms, e-mail, IP, etc.)
  • Adreça postal o electrònica
  • Informació comercial

En qualsevol cas, les dades personals són obtinguts directament de la persona interessada o a través de les nostres cookies.

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

T’informem que ITI, tracta les teues dades amb la finalitat de facilitar-te informació sobre l’objecte i activitat de l’entitat i en relació als nostres desenvolupaments, investigacions o serveis.

El període de conservació de les teues dades serà el necessari per al manteniment de la relació amb ITI i, una vegada finalitzada la mateixa, per un màxim de 5 anys. Per a les dades de navegació, el període de conservació màxim serà d’1 any des de la seua recollida.

En alguns casos, podrem enviar-te butlletins sobre la base de l’interés legítim d’ITI amb la finalitat de donar a conéixer o promocionar l’activitat de l’entitat. En aqueixos casos, com a persona usuària sempre comptaràs amb una via per a oposar-te a la recepció d’aquestes comunicacions.

Comuniquem les seues dades a terceres persones o entitats?

No comuniquem , en cap cas, les teues dades a terceres persones o entitats. En cas de ser necessària aquesta comunicació, et sol·licitaríem prèviament la seua autorització informada de manera explícita.

Transferim dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu?

Algunes de les nostres entitats prestadores de serveis estan situats als Estats Units o altres països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Els serveis d’aquestes entitats proveïdores impliquen l’existència d’una transferència internacional de les teues dades personals, la qual cosa podria suposar un menor grau de protecció que el recollit en la normativa europea. No obstant això, totes les entitats proveïdores d’aquest tipus han subscrit amb nosaltres les corresponents clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per això, la utilització d’aquestes entitats proveïdores no dona lloc a un menor grau de protecció de les teues dades personals que el que tindria la utilització d’entitats proveïdores situades a la Unió Europea.

Com exercir els seus drets?

En qualsevol moment podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, en el seu cas, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a: Camí de Vera s/n; CPI- Edif. 8G Accés B – 46022 València (Espanya), o mitjançant correu electrònic a dpo@iti.es. Hauràs d’especificar quin dret desitges exercitar, així com les teues dades identificatives. En cas que, per a verificar la teua identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilites, t’ho farem saber.

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, per a iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets.

Contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO)
dpo@iti.es
Camí de Vera s/n; CPI- Edif. 8G Accés B – 46022 València (Espanya)