Inici   >   Tecnologies   >   Intel.ligència Artificial i Computació

TECNOLOGIES HABILITADORES

Intel.ligència Artificial i Computació

El camp de la Intel·ligència Artificial ha experimentat un progrés significatiu en els últims anys. Sota esta categoria s’emmarquen aquelles tecnologies que habiliten una màquina o dispositiu per adquirir o aplicar coneixement i portar endavant comportament intel·ligent, al temps de permetre construir sistemes intel·ligents amb diferents àrees d’aplicació. Per tal de fer-ho, estos sistemes intel·ligents requereixen combinar diferents tecnologies i inclouen des de la generació i captura de dades, el processament de les dades amb infraestructures de computació adequades, l’analítica de dades i el suport a l’aprenentatge automatitzat o la presa de decisions.

BESSONS DIGITALS (Digital Twins)

Model digital d’un objecte o sistema físic que s’utilitza per a simular i analitzar el seu comportament. Aquests bessons es creen mitjançant la recopilació i el processament de dades de sensors i altres fonts d’informació, i poden ser utilitzats per a predir el rendiment, identificar problemes i optimitzar el funcionament. Els bessons digitals es poden utilitzar en una àmplia varietat d’aplicacions, incloent-hi la indústria, la logística i la salut. A més, els bessons digitals també poden ser utilitzats en conjunció amb la realitat virtual i la realitat augmentada per a millorar la presa de decisions i la resolució de problemes en temps real.

ANÀLISI DE DADES EN TEMPS REAL

Processament i anàlisi de dades realitzat alhora que es recopilen, permetent l’obtenció de resultats i la presa de decisions en el moment en que ocorren els esdeveniments. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de tecnologies com la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic, que permeten a les computadores analitzar grans quantitats de dades a alta velocitat.

L’anàlisi de dades en temps real és especialment útil en aplicacions en les quals és necessari prendre decisions ràpides. També es pot utilitzar per a identificar patrons i tendències en temps real, la qual cosa pot ajudar les empreses a prendre decisions més informades i a millorar la seua eficiència.

RECONEIXEMENT DE PATRONS

Procés d’identificar i analitzar patrons o relacions en conjunts de dades. Això es pot fer de manera manual o mitjançant l’ús d’algoritmes i tecnologies d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic.

El reconeixement de patrons s’utilitza ampliament en una varietat de camps, com la ciència de dades, l’enginyeria i la investigació, per a identificar tendències, predir resultats i prendre decisions informades. També es pot utilitzar en l’anàlisi de text per a identificar patrons en el llenguatge i per a classificar documents.

TECNOLOGIES DE PREDICCIÓ I PRESCRIPCIÓ

Les tecnologies analítiques de predicció i prescripció són eines que utilitzen tècniques d’anàlisis de dades i models de predicció per a ajudar les empreses a prendre decisions informades. La predicció es refereix a la capacitat d’anticipar el comportament futur d’una variable o conjunt de variables a partir de dades històriques i altres factors. La prescripció, d’altra banda, es refereix a la capacitat de recomanar un curs d’acció específic per a aconseguir un objectiu determinat.

AGENTS VIRTUALS

Programes de software dissenyats per a simular el comportament i la conversa d’un ésser humà. S’utilitzen principalment per a interactuar amb els usuaris a través de la veu o el text i brindar informació o fer tasques específiques. Els agents virtuals es basen en el processament del llenguatge natural i en l’aprenentatge automàtic per a comprendre i respondre a les preguntes i ordres dels usuaris.

VISIÓ ARTIFICIAL

Ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i la tecnologia de la computadora per a processar i analitzar imatges i vídeos, i fer tasques que requereixen percepció visual. Es basa en el processament d’imatges i en l’aprenentatge automàtic.

PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL (NLP)

Rama de la Intel·ligència Artificial (IA) que se centra en la interacció entre la computadora i el llenguatge humà. Es tracta d’un camp interdisciplinari que combina tècniques d’anàlisis de dades, aprenentatge automàtic i llenguatge natural per a permetre a les computadores entendre i processar el llenguatge humà de manera eficient.

TECNOLOGIES IMMERSIVES DE REALITAT ESTESA (RV/RA) BASADES EN IA

Tecnologies que combinen la realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA) per a crear experiències immersives que combinen el món real amb elements virtuals. Aquestes tecnologies poden utilitzar la intel·ligència artificial (IA) per a adaptar-se i canviar en temps real en funció de la interacció de l’usuari i el seu entorn.