ecosistema i networking

Agenda de reptes digitals

Elaboració d’una agenda de reptes en digitalització, desectors i tecnologies, centrada en les necessitats de les PIMES i Administracions Públiques, per a fixar activitats estratègiques des d’InnDIH. Aquesta agenda permetrà a les empreses i/o entitats estar al corrent de les últimes tendències.

 Cambiar a orden aleatorio  Cambiar a orden alfabético